Podręcznik Operacyjny

Podręcznik Operacyjny i procedury to gwarancja poukładanych procesów w Twojej firmie. Dzięki temu pracownicy dokładnie wiedzą, co należy do ich obowiązków i w jaki sposób mają je wykonywać. Ułatwia to również wdrożenie nowej osoby i przekazanie zakresu zadań, za które będzie odpowiedzialna.

to be frank monika

Posiadając odpowiednie procedury, oszczędzasz swój czas i pieniądze. Zyskujesz dobrze zorganizowaną i uporządkowaną pracę. Nie potrzebujesz również martwić się, że pracownik odchodzący z firmy zabierze ze sobą całe know-how.

A może myślisz o otworzeniu kolejnego punktu Twojej firmy w innej lokalizacji albo o budowie systemu franczyzowego? W takich sytuacjach Podręcznik Operacyjny będzie niezastąpiony, jeśli chcesz powielić swoje sukcesy w kolejnym oddziale.

Dodatkowo praca nad takim Podręcznikiem przez konsultanta zewnętrznego pozwala dostrzec słabe strony procesu i tzw. wąskie gardła, a tym samym usprawnić je, zoptymalizować, a nawet zautomatyzować. To nie tylko wymierna oszczędność czasu, ale również Twoich pieniędzy.

Co wchodzi w skład Podręcznika Operacyjnego?

Proces

To graficzne przedstawienie działań warunkujących istnienie firmy. Pokazuje również zakres odpowiedzialności i role poszczególnych Stanowisk w życiu i funkcjonowaniu firmy. Ukazuje zależności między poszczególnymi działaniami w firmie i kolejność oraz priorytetowość ich wykonania.

Procedury

To opis realizacji poszczególnych działań w Procesie. Opisuje, co dzieje się na poszczególnych etapach procesów. W procedurach zbieramy również działania, które nie są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli właściwie wszystko, co dzieje się w danej firmie. Na etapie procedur pojawiają się wszelkie czynności biurowo-administracyjne, które podtrzymują funkcjonowanie firmy.

Instrukcje

To bardzo szczegółowy opis realizacji poszczególnych czynności. Odpowiada na pytanie, jak odbywa się realizacja danego działania. Zazwyczaj dotyczy pojedynczego zdarzenia. Wykorzystuje wszelkie rozwiązania pomagające w wizualizacji tych działań, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości, jak coś powinno zostać wykonane.

Umowy stanowiskowe

Umowa Stanowiskowa to dokument organizacyjny firmy, przynależący do Schematu Organizacyjnego zbierający i określający szczegółowe zakresy odpowiedzialności, zasobów, praw i obowiązków (wykonywane zadania), standardów pracy oraz oczekiwań i wymaganych kompetencji przypisanych do danego stanowiska pracy. Funkcją Umowy Stanowiskowej jest rejestracja i uporządkowanie zakresu wykonywanych zadań przez Pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Listy Kontrolne

To check listy, które wskazują na elementy warunkujące prawidłowość wykonania danego etapu w Procedurze. Odpowiada na pytanie, które czynności muszą zostać podjęte, w jakiej kolejności. Pozwala na weryfikację przez pracownika prawidłowości wykonania danej czynności i nie dopuszcza do przeoczenia jakiegoś elementu.

podręcznik operacyjny - kroki

Podręcznik Operacyjny

Widzisz, że Podręcznik Operacyjny to rozwiązanie, które pozwoli na optymalizację działań w Twojej firmie i eliminację wąskich gardeł, a tym samym oszczędzenie nie tylko czasu, ale i sporych pieniędzy? Umów się na
niezobowiązującą rozmowę, w trakcie której omówimy wyzwania, przed którymi stoi Twoja firma.

to be frank